Pokyny ku prevádzke a vnútornému režimu CVČ.

Potvrdenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu.