Biologická olympiáda.

Fotografie z Biologickej olympiády konanej dňa 8.2.2018 v Centre voľného času v Čadci.