Oznam

V súvislosti s pandémiou coronavirusu, ešte nemôže začať naša krúžková činnosť v plnom rozsahu. O začatí krúžkovej činnosti vás budeme priebežne informovať. Prvé stretnutia budú naplánované hneď po tom, ako to situácia dovolí. Ďakujeme za pochopenie.
Kolektív CVČ ČADCA.