Deň matiek v Materskom klube.

Dnes 13.5.2019 sa v Materskom klube Srdiečko v Čadci uskutočnila besiedka pri príležitosti Dňa matiek. V programe vystúpili dievčatá zo speváckeho krúžku CVČ v Čadci a deti z MŠ Hurbanova v Čadci.
Ďakujeme za podporu: Mesto Čadca, Dom kultúry Čadca a Centrum voľného času Čadca.