Krajské kolo AMFO.

Na krajskom kole fotografickej súťaže AMFO sme získali jedno čestné uznanie – Marrianna Murčová, za fotografiu „Večerná ulica“.