Krajské kolo technickej olympiády.

CVČ Čadca v spolupráci so SOŠ technickou Čadca zorganizovali dňa 1. 2. 2018  krajské kolo Technickej olympiády. Tento rok sa rozhodla podporiť krajské kolo technickej olympiády  aj nezisková organizácia Eductech a venovala víťazom materiálne ceny. Víťazom blahoželáme.