Kysucký pohár pretekov turistickej zdatnosti

V sobotu 9.9. sa v priestoroch CVČ a jeho širokom okolí konal posledný -3. pretek PTZ v tejto sezóne, zarátavaný do Kysuckého pohára. Ide o náročný beh v teréne s plnením rozličných disciplín, ako azimuty, uzly, hody, lezenie, plazenie, odhad vzdialeností, orientácia mapy, poznávanie drevín, rastlín, značiek a kultúrnych pamiatok, miest, kopcov… Súťaž organizoval TOM (turistický oddiel mládeže) TULÁK Čadca , ktorý pracuje v CVČ Čadca a TJ Lokomotíva v spolupráci s Regionálnou radou KST a nášho mesta pod záštitou primátora Milana Guru. keďže to bolo posledné kolo Kysuckého pohára, vyhodnocovali sa všetky tri preteky a jednotlivci i oddiely v našom regióne. Tulákov prevalcovali Priatelia Kysúc z KNM, ale takmer v každej kategórii, kde sa Tuláci zjavili, stáli aj na stupňoch víťazov… a za to im patrí chvála i ocenenie, lebo na takýto fyzicky i vedomostne a zručne náročný pretek je čoraz ťažšie nájsť záujemcov. Snáď v novom školskom roku sa k nám pridajú noví dobrodruhovia, ktorí vymenia virtuálny svet hier za skutočnosť… Našim Tulákom, Tuláčikom, i ich rodičom blahoželáme a tešíme sa na ich ďalší rozvoj a úspechy.

Obrovská vďaka patrí za poskytnutú sponzorskú pomoc na občerstvenie a odmeny nášmu mestu Čadca, rodičom a priateľom Lucke Ďurišovej, Andrejke Šteinigerovej, firme Krafe, pánu Pavlovi Vancelovi majiteľovi kníhkupectva Arkus, spoločnosti Petramed s.r.o., ako i všetkým našim takmer 40- tim rozhodcom, vďaka ktorým sme mohli toto podujatie uskutočniť, ktorí svoje osobné voľno obetovali našim pretekárom, za čo im patrí naša úprimná vďaka.
Ďalšie foto, ako i výsledky si môžete pozrieť na našej stránke tulakcadca.webnode.sk