Lampiónový sprievod 26.10.2023

CvČ Čadca, Dom kultúry a ZUŠ J.Potočára vás pozývajú na Lampiónový Sprievod vo Štvrtok 26.10.2023 o 18:00hod spred hotela Tatra INN.