Lampiónový sprievod

Dňa 6. 11. 2018 zorganizovalo CVČ Čadca „Lampiónový sprievod.“  Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na kultúrnom podujatí podieľali ( mesto Čadca, ZUŠ – J. Potočára, DK Čadca, …). Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli rozsvietiť mesto detskou radosťou.