Materský klub

Fotografie z činnosti materského klubu pri CVČ v Čadci.

Všetky fotky si môžete pozrieť tu.