Medzikrúžkový turnaj vo florbale

Dňa 2.2.2018 sa uskutočnil v telocvični CVČ Čadca medzikrúžkový turnaj vo florbale medzi CVČ Čadca a CVČ Turzovka.

V mladšej kategóríí zvíťazili florbalisti z CVČ Turzovka.

V staršej kategóríí zvíťazili florbalisti z CVČ Čadca.