Náhradná ponuka letných táborov CVČ ČADCA.

Termíny: 27.07. – 31.07.2020
03.08. – 07.08.2020
10.08. – 14.08.2020
Poplatok: 30 EUR / uhradený v deň nástupu do tábora /.
Trvanie tábora je od 8,00 do 16,00 hod.
Vek detí od 7 do 11 rokov.
Obed bude zabezpečený.
Pitný režim z vlastných zásob.
Vstup detí do budovy len s rúškom.
Zákaz vstupu rodičom do budovy.
Program je obmedzený na pobyt v priestore CVČ a najbližšom okolí,
tvorivú činnosť, hry a súťaže, prechádzky v prírode.
Dieťa môže byť prihlásené iba v jednom termíne tábora.
Dieťaťu treba každý deň pribaliť 2ks ochranných rúšok a tiež vlastnú dezinfekciu
(ak máte vedomosť, že vaše dieťa môže používať len konkrétnu.)
V prípade príznakov covidu -19 u detí bude tábor zrušený.
Táto náhradná ponuka je prednostne zasielaná rodičom, ktorí už mali deti prihlásené na letné tábory v iných termínoch. V prípade potreby doplnenia počtu detí do táborov, bude táto náhradná ponuka zverejnená aj na našej webovej stránke.
V prípade záujmu o tábor sa treba prihlásiť na č.t. 4334180 v čase od 8,00 do 16,00 hod.,
najneskôr do 17.7.2020.
Prihlášky, vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nájdete na našej webovej stránke www.cvccadca.sk