Obvodové kolo v streľbe zo vzduchovej pušky 2017/2018

Dňa 24. 11. 2017 sa v priestoroch  ZŠ Čadca   Podzávoz    uskutočnilo   obvodové  kolo v streľbe zo vzduchovej pušky. V celkovom     poradí st. žiakov/žiačok    sa  na    prvom    mieste umiestnilo družstvo ZŠ Podzávoz, druhé miesto obsadilo družstvo CVČ Čadca a tretie skončilo družstvo   Gymnázia  J. M. Hurbana   Čadca. V kategórii  ml.  žiaci/žiačky  sa  na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Čadca Podzávoz 1 , druhé miesto obsadilo družstvo ZŠ Nová Bystrica a tretie skončilo družstvo ZŠ Čadca Podzávoz 2.

V kategórii jednotlivci st. žiaci/žiačky bolo poradie následovné:

1. miesto Dávid Gonek
2. miesto Lukáš Hudec
3. miesto Ján Jarabica

V kategórii ml. žiaci/žiačky sa umiestnili:

1. miesto Igor Šulgan
2. miesto Tomáš Liščák
3. miesto Denisa Halvoníkova

CVČ Čadca, ako organizátor súťaže chce týmto poďakovať všetkým účastníkom súťaže a vedeniu ZŠ Čadca Podzávoz za poskytnutie priestorov telocvične.