Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória – D

Dňa 25. 4. 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória – D. Žiaci ukázali svoje vedomosti. pri testových otázkach, pozorovali časti rastlín a prezentovali svoje zaujímavé projekty .