Okresné kolo Biologickej olympiády – kategória F

Dňa 23. 5. 2018 sa v Centre voľného času v Čadci uskutočnilo Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii F : „Rastliny a zvieratá našich lesov“. Súťažné družstvá preukázali svoje vedomosti v písomnom teste a následne boli vyhodnotené ich zbierky odliatkov/odtlačkov stôp. Výsledkovú listinu nájdete tu.