Vyhodnotenie okresného kola 10. ročníka Dejepisnej olympiády

Vyhodnotenie  okresného  kola  10. ročníka Dejepisnej olympiády  

Termín konania:        15. 2. 2018

Miesto konania:        ZŠ J. A. Komenského v Čadci

Počet súťažiacich:      Kategória F – 21

Kategória E – 18

Kategória D – 14

Kategória C – 19

Maxim. počet bodov: 100 (úspešným riešiteľom olympiády je súťažiaci, ktorý získal minimálne 60 b.

V prípade rovnosti bodov rozhodol o poradí súťažiacich vyšší počet bodov získaný v monotematickej časti testu.

Postup do KK ONJ:      Do KK DO postupujú prví dvaja súťažiaci v kategóriách C, D, E

Kompletné vyhodnotenie si môžete pozrieť tu.