Okresné kolo súťaže Liečivé rastliny.

Dňa 11.6.2019. sa v CVČ v Čadci uskutočnilo okresné kolo súťaže „Liečivé rastliny“. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.