Oznam

Na základe rozhodnutia krízového štábu vám oznamujem, že činnosť CVČ je počas leta pozastavená a preto sa rušia všetky tábory a podujatia, ktoré boli naplánované.
Ak ste už uhradili poplatok, bude Vám vrátený a v dňoch od 26.06 do 03.07.2020, alebo po individuálnej dohode .
Osobne aj za kolektív – je nám to ľúto.
Veríme, že sa situácia stabilizuje a nový školský rok začneme bez prekážok.
Prajem vám a vaším ratolestiam krásne leto plné zážitkov.
PhDr. Peter Jurga + kolektív CVČ Čadca