Plody jesene a naše huby

V minulých dňoch sa uskutočnila v našom CVČ súťaž o našich hubách.Úlohou súťažiacich bolo spoznávať huby podľa farebnej predlohy a napísať test.Najlepšie sa darilo týmto mladým hubárom .4.roč. – Jakub Štetiar-Svrčinovec,Petronela Romanová-Oščadnica-N.K.,Lucia Kullová Svrčinovec. 5.ročník: Paťa Carachová- Stará Bystrica,Ferko Ďurkáč-Podvysoká ,Natálka Strnádková-Stará Bystrica

Taktiež sa v našom CVČ uskutočnilo jesenné aranžovanie z plodov našich polí a záhrad.Zúčastnili sa ho ml.aranžéri zo ZŠ.Všetky práce boli úžasné .Najlepšie ZŠ boli odmenené diplomami a vecnými cenami:ZŠ Čadca-Milošová,Zákopčie,Podvysoká,Klokočov,Gymn.Čadca,Raková-M.Mravca