Strelecká súťaž O pohár primátora mesta Turzovka

Strelecká súťaž

„O POHÁR MESTA TURZOVKA“

Centrum voľného času v Turzovke v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 28.februára 2018 5.ročník  Súťaže v streľbe zo Vzduchovej Pušky  žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

Súťaže sa zúčastnilo 10  3-členných družstiev a jednotlivci zo ZŠ Zákopčie, zo ZŠ a MŠ Likavka(okres Ružomberok), CVČ Čadca, CVČ Raková a CVČ Turzovka.

Výsledky:  súťaž družstiev – kategória chlapci

  1. Miesto CVČ Čadca          472bodov
  2. Miesto CVČ Turzovka    463 bodov
  3. Miesto CVČ Likavka a CVČ Čadca  442 bodov

Výsledky jednotlivcov – chlapci

  1. Miesto Lukáš Korček   CVČ Čadca        169 bodov
  2. Miesto Simon Heglasík  CVČ Čadca      165 bodov
  3. Miesto Peter Šamaj    CVČ Turzovka   157 bodov

Výsledky:  súťaž družstiev – kategória dievčatá

1.Miesto ZŠ Zákopčie   388 bodov

Výsledky jednotlivcov – dievčatá

  1. Miesto Henrieta Maškuricová ZŠ a MŠ Likavka   140 bodov
  2. Miesto Lea Střitecká CVČ Turzovka  140 bodov
  3. Miesto Dominika Gabrišová  CVČ Čadca 136 bodov

 

Výsledková listina súťaže žiakov ZŠ v streľbe zo Vzduchovej Pušky N+ 4×5 rán

                                             O POHÁR MESTA TURZOVKA   5.ročník

Meno a priezvisko ZŠ/CVČ I.k. II.k III.k IV.k Celkom

body

Por. druž

body

Por

jed

Matúš Kajánek CVČ Čadca 40 39 38 32 149 10.
Matej Kubiatko CVČ Čadca 36 31 34 37 138 14.
Matej Šuška CVČ Čadca 27 37 29 36 129 21.
Oliver Pavlus CVČ Čadca 41 30 37 27 135 402 17.
Lukáš Korček CVČ Čadca 43 45 40 41 169 1.
Lukáš Lenčeš CVČ Čadca 37 35 27 36 135 16.
Milan Chlasták CVČ Čadca 34 38 34 32 138 442/ 3. 15.
Simon Heglasík CVČ Čadca 43 39 40 43 165 2.
Adam Vojtuš CVČ Čadca 38 41 37 40 156 4.
Dom. Varšavik CVČ Čadca 38 30 47 36 151 472/1. 9.
Sebastián Macko Likavka 26 39 42 40 147 13
Henr.Maškurová Likavka 34 35 31 40 140   1.
Pavol Žigo Likavka 41 43 34 37 155 442/3. 5
Domin.Plačková ZŠ Zákopčie 30 24 36 31 121   5.
Domin.Gabrišová ZŠ Zákopčie 33 41 26 36 136   3.
Alžb.Matejková ZŠ Zákopčie 43 23 31 34 131 388 /1. 4.
Daniel Riško ZŠ Zákopčie 37 43 29 39 148 12.
Michal Hušťava ZŠ Zákopčie 35 27 33 25 120 23.
Lukáš Paseka ZŠ Zákopčie 40 32 37 26 135 403 18.
Dávid Tkáčik CVČ Tka 27 35 33 38 133 19.
Tomáš Kubačka CVČ Tka 40 36 31 41 148 11.
Enrico Staškovan CVČ Raková 41 45 34 34 154 435 7.
Sanuel Staník CVČ Tka 25 22 36 38 121 22.
Lea Střitecká CVČ Tka 36 39 35 30 140   2.
Tomáš Slovaček CVČ Tka 41 30 24 36 131 392 20.
Martin Kubačka CVČ Tka 37 40 42 34 153 8.
Peter Šamaj CVČ Tka 43 43 31 40 157 3.
Adam Hranec CVČ Tka 43 35 41 35 154 463/2. 6.