Technická olympiáda.

Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Na 1. mieste v kat. B sa umiestnila Natália Bukovanová a na 1. mieste v kat. A skončili Zdenko Révay a Vladimír Cech. Blahoželáme.