Technická olympiáda

Fotogaléria s technickej olympády, konanej dňa 30.11.2017.