VYHLÁSENIE K AKTUÁLNEJ SITUÁCII ⚠️

Krízový štáb mesta Čadca prerušuje vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca (materské školy, základné školy, základné umelecké školy, centrum voľného času), a to od zajtra 12. do 18. marca 2020.
Chceme upozorniť a apelovať na občanov mesta, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, či stretávať na verejnosti. Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia.
Zajtrajším dňom za z prevencie a dezinfekcie priestorov zatvára Mestský úrad v Čadci a príspevkové organizácie mesta s tým že život v meste ostane zachovaný: vývoz smetí, činnosť mestskej polície. Činnosť organizácii sa obnoví 16. marca 2020. Chceme poprosiť občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania.

Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali panike.

Aktuálne informácie nájdete na stránke mesta ktorá je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové informácie.

Aktualizácia: 1.4.2020

https://www.mestocadca.sk/koronavirus/2020/uhrada-prispevkov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach.html