Centrum voľného času

Komenského 752, 022 04 Čadca
Tel.: +421 41 433 41 80
Fax: +421 41 433 41 79
E-mail: riaditelcvcca@gmail.com