Podujatia

Prehľad okresných kôl športových súťaží a olympiád organizovaných  CVČ, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR a SAŠŠ: